شما می‌توانید محصول و یا محتوای خود را از طریق اسمارتین، به کودکان و نوجوانان نمایش دهید!


تعدادی از جایگاه‌های تبلیغاتی

جایگاه تبلیغاتی در هدر وب‌سایت

جایگاه تبلیغاتی در بالا، میان و پایین مطالب وب‌سایت

جایگاه تبلیغاتی در فوتر وب‌سایت

جایگاه تبلیغاتی در سایدبار وب‌سایت

برای دریافت تعرفهٔ جایگاه‌های تبلیغاتی، از طریق فرم زیر و یا ایمیل اسمارتین اقدام کنید.

نتیجهٔ پذیرش تبلیغات طی یک هفته برای شما ارسال خواهد شد.

    ایمیل: info@smarteen.ir