انسانیت واژه ایه که خیلی از ما ها باهاش روبرو شدیم ولی درک درستی ازش نداریم. مثلا فکر می کنیم انسان خوب کسیه که شیعه باشیم و مدام در حال نماز و عبادت باشه. در صورتی که کاملا غلطه!

مسائل دینی تنها یک بخش از انسانیت هستند اما می توانند زمینه ساز بخش های دیگر نیز باشند. در قرآن فقط به نماز و عبادت اشاره نشده بلکه به اخلاق و رفتار نیکو و سبک صحیح زندگی نیز اشاره شده.

اما یکی از مهم ترین و کلی ترین بخش ها انسانیت، احترام گذاشتن به دیگرانه؛ یعنی مثلا اگه فرد مقابلت هر دین و مذهبی داشته باشه، باید بهش احترام بگذاری و تو کارش دخالت نکنی. اگه چاقه قدش کوتاهه یا چهره زیبایی نداره، حق نداری بهش طعنه بزنی.

شاید فرد مقابلت یه مشکلاتی براش پیش اومده و ممکنه تا یه مدت رفتار درستی نداشته باشه و کارای عجیبی بکنه؛ تو حق نداری بهش بی احترامی کنی، چون فقط ظاهرش را میبینی و قادر به دیدن باطنش نیستی.
پس چقدر خوبه که به سلایق و عقاید انسان ها احترام بگذاریم.