عکس کاور خود را تغییر دهید
حباب
عکس کاور خود را تغییر دهید
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
دیوانگی هم عالمی دارد!
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این اکوری پکوری هیچی درباره‌ی خودش به ما نگفته.

تایپ ENFP
عاشق انیمه, عاشق موسیقی