برای بستن کلید ESC را فشار دهید

هر گل یه بویی داره