برای بستن کلید ESC را فشار دهید

مادر

میم مثل…

unknown 3

وقتی تو خوابی، اون بیدار تا تو راحت باشی، وقتی غذارو دوست داشتی و بیشتر میخوای، میگه من سیرم و تو بخور نوش جونت، وقتی ازت سوالی میپرسه و تو و…

ادامه مطلب