برای بستن کلید ESC را فشار دهید

زمان بهتر است یا طلا؟