برای بستن کلید ESC را فشار دهید

جبران خلیل جبران

دوست من

فاطمه بیاتی 5

این ظاهرم لباسی است، که از نخ‌های تساهل، با دقت بافته شده‌است تا مرا از دخالت‌های بی‌جای تو و تو را از عقایدِ من محافظت کند. راهِ من، راهِ تو نیست. اما باهم راه می‌رویم! دست در دست و…

ادامه مطلب