برای بستن کلید ESC را فشار دهید

بشریت

گسترش ویرانی!

unknown 0

– «زود باش بیا؛ بیا اینجا همه دارن می‌رن!» +«ولی… ولی نمی‌شه که همین‌جوری بذاریم و بریم.» – «نکنه می‌خوای اینجا بمونی؟!» مامان در حالی و…

ادامه مطلب