برای بستن کلید ESC را فشار دهید

امید

از دست رفت!

unknown 2

شاید امروز از دست رفت، ولی این را می نویسم تا فردا از دست نرود…اگه امروز بد بود، حداقل مقدمه فردا رو درست بچین تا مثل امروز نشه. نشین غصه امروز و…

ادامه مطلب