برای بستن کلید ESC را فشار دهید

آکادمی قهرمانانه من