برای بستن کلید ESC را فشار دهید

آخرین روز

آخرین روز…

مرضیه زارع 0

آواز پرندگان را می‌شنوم. ندا می‌دهند برای آخرین روز. تصویرشان را در ذهنم مجسم می‌کنم که از تیر برقی به تیر برق دیگر پرواز می‌کنند. امروز همه چیز متفاوت و…

ادامه مطلب