آغاز هفته، همان شنبه معروف که مدت ها است منتظر رسیدن آن برای رسیدگی به کارهایمان هست. رسیدن شنبه یعنی شروع کاری دوباره. همانی که برای رسیدن به آن سال ها روی تردمیل میدوییم و مقصدی وجود نخواهد داشت.

آغاز هفته همان روز لبخند تو بر دنیاست
آغاز هفته همان روز لبخند تو بر دنیاست

آغاز هفته ها می تواند یک سه شنبه ابری باشد که باران های خورده به شیشه و تازه شدن درخت لیمو در خانه مان حس بودن را در دلم ایفا می‌کند. آغاز هفته می‌تواند غروب جمعه ای در صحرا و با صدای گنجشکان و جیرجیرک ها بدون هیچ دخالتی در صدایشان باشد. آغاز هفته می‌تواند دوشنبه ای پر از لحظات حضور خانواده درکنارم باشد. یا می‌تواند شنیدن صدای گریه یک دوست قبل از طلوع خورشید باشید. آغاز هفته درهر ثانیه حس می‌شود. در موسیقی، کودکان کار، گل های خانه، رفقای در حال خنده و هرچیزی که حال در ذهنت عبور میکند. حال خوبت را در شنبه جا نگذار که شاید شش روز بعد رسیدن به آن ممکن است ماه ها بگزرد و تو میمانی و خنده ای که شنبه آن را گرفته. آغاز هفته من همین حالا است. و کتاب زندگیم را دوباره با قلم سیاه پر میکنم.