دوست اسمارتینی من! تو می‌تونی از طریق فرم زیر مطالبی که فکر می‌کنی بدرد اسمارتین می‌خورن رو برای ما بفرستی تا به عنوان مطلب ارسالی توی وب سایت قرار بگیره! (؛