اگر قصد تبدیل شدن به یک نویسندۀ دائمی در اسمارتین را ندارید، می‌توانید مطالبی که نویسندهٔ آنها خودتان هستید و یا اجازهٔ نشر آنها را از طرف نویسندهٔ اصلی دارید و مناسب اسمارتین هستند را از طریق فرم و یا ایمیل زیر برای ما ارسال کنید تا به عنوان مطالب ارسالی در وب‌‌سایت قرار بگیرند!

نکته: نتیجهٔ پذیرش و انتشار مطلب طی یک هفته برای شما ارسال خواهد شد.

    ایمیل: info@smarteen.ir