میثاق حقیقی

عکس کاور خود را تغییر دهید
Misagh Haghighi
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

یه نووجوون عاشق کامپیوتر و بازی هاش، شیمی، آهنگای دهه ۶۰ و ۵۰، دوچرخه سواری و از همه مهمتر زیست شناسی!