علیرضا شاه زیدی

عکس کاور خود را تغییر دهید
Arshsoft
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

امیر المومنین علیه السلام می فرمایند: ای جویندهُ دانش! برای دانشمند سه نشانه است: دانش و بردباری و سکوت.
O seeker of knowledge, there are three signs for a scholar: knowledge, patience and silence.

ایران، اصفهان