پسرم سریع تلویزیون رو بزن رو اخبار!

باشه پدر

د بزن دیگه!!!!

خب وایسا بابا چرا داد میزنی؟

می خوام بدونم چه خبره امروز تو نمیفهمی؟!

باشه بیا زدم اخبار، صداشم بلند کردم قبل اینکه داد بزنی

اوه الان شروع میشه

شروع شدددد……..

سلام به شما بینددگان عزیز، امروز هیچ خبری نیست، شما رو به صدای گوشنواز پیانو دعوت می کنم (:

آخرین باری که یه رسانه اعلام کرد که خبری نیست، نود سال پیش بود. ۱۸ آوریل ۱۹۳۰، اخبار بی بی سی شروع شد و مجری گفت: «هیچ خبری نیست!!» تا ۱۵ دقیقه بعد به جای خبر پیانو پخش شد (:

کاشکی همه روز ها هیچ خبری نبود….کاشکی فارغ از صدای رسانه ها و تلویزیون بودیم……..کاشکی…..