این خیلی آدم خوبیه!

اه چقدر از این بدم بیاد!!!

واو اصن آدم اینو میبینه کیف میکنه، تیپش، قیافش و همه چیش….

چرا انقدر رو این و اون برچسب خوبی یا بدی میزاریم؟! فقط بر اساس یه ویدیو میفهمیم یه آدم بده یا خوبه؟ بد نیست یکم صبر کنیم، باهاش دیدار کنیم، زندگی نامش رو بخونیم و…. بعد از این به این نتیجه برسیم که چطور آدمیه؟

من از زندگی به یه نتیجه بزرگ رسیدم، نتیجه ای که خیلی سخت نیست به دست آوردنش ولی اگه یکم درک داشته باشیم، به راحتی میفهمیم:

اگر کسی رو به خاطر رفتاری، گناهی، خوبی، بدی و…. قضاوت کردی، تا نمیری به اون دچار میشی، مطمئن باش