تو نماز می خونی؟!

امم..راسیاتش نه.

یعنی چی؟؟ مگه بهت واجب نیست که نماز بخونی؟ مگه تو مسلمون نیستی!!

خب راسیاتش من خیلی به دین و اینا اعتقاد ندارم….

واقعا برات متاسفم، از همینجا پایان رابطمون رو اعلام می کنم. دیگه دوستی بی دوستی!…

آخه چرا؟! مگه من چیکار کردم!!!

هیچی برو خونتون به سلامت….

هیچوقت توی عقاید، دین و طرز فکر دوستامون دخالت نکنیم، به ما چه ربطی داره اصلا؟! چه نیازی هست بدونیم اون چه دینی داره یا طرز فکری و اگه مثل ما نبود رابطمون رو باهاش قطع کنیم؟ یکم منطقی فکر کنیم و دور و برمون رو به خاطر انسانیتشون و کاربلد بودنشون دوستشون داشته باشیم و قبول داشته باشیمشون، نه برای دین و عقایدشون. اگه هممون اینطور باشیم، اونموقع همگی برادر و خواهر خواهیم بود.

این حرف قدیمیارو قبول دارم، عیسی را به دین خود، موسی را به دین خود.