این روزا میگذره، آخرشم توی یه قبر خاک میشیم و خیلیا بعدش به فکر رنگ نوشابه ای هستن که میخوان در کنار جوجه به عنوان ناهار بخورن و بچه هامون سر پول با هم دعوا میکنن و به جنگ میوفتن….

پس چی از ما میمونه، چی باعث میشه وقتی توی یه دنیای جدید بودیم، یه پوسخندی رو لب باشه چون یکاری کردیم. بیشترین کاری که اون موقع باعث پوسخند میشه، داشتن دوسته. دوستایی که پشتمون بودن و پشتشون بودیم. اونایی که باشون موندیم و بامون موندن. اونایی که بامون زار زدنو خندیدن.

پس اگه الان داری با رفیقی که واقعا میدونی همیشه پشتت بوده، با هم کلی خندیدین، زندگی کردی و عشق کردی، تمومش کن و بقلش کن. سر هرچی که هست، میلیارد ها پول یا یدونه شکلات.

نزار این روزا بره، چون،

این دوستیاس که میمونه…