«علی پسر خوبی بود. او یه دوست نابغه داشت و به خودش افتخار می کرد که همچین دوستی داره. علی هم دانشجو خوبی بود ولی نه به اندازه دوستش. آن دو انسان های شریفی بودند و فقط از نظر درسی کمی تفاوت داشتند. خانواده علی به او و دوستش افتخار می کردند و امیدوار بودند که یه روز این دو موفق شوند و از بهترین ها شوند»

«علی و دوستش پس از چندین سال تلاش و تحصیل در دانشگاه، بورس شدند و با هواپیما راهی آمریکا شدند. هواپیما در راه سقوط کرد، به این ترتیب علی و دوستش کشته شدند. تلویزیون، شبکه های اجتماعی و… پر شد از اسم دوست علی و اینکه «نابغه از بینمان رفت»، «کاشکی فرار مغز نداشتیم»، «همه نخبه هامون از دست رفتن» و کسی اسمی از علی و بقیه نمیبرد»

«می تونید حس کنید خانواده علی و روح خود علی اونموقع چه حسی داشتن»؟

آیا ارزش انسان به نابغه بودنشه؟ آیا به فرار مغزشه؟ آیا به شریف بودنش نیست؟ آیا ارزش انسان به اسمش که انسانه نیست؟ به اشرف مخلوقات بودنش نیست؟ به یه موجود زنده بودنش نیست؟ مهمتر از همه، ما همه برادر، خواهر و برابر نیستیم؟ قضاوت با شما…….