می‌خوای کاری توی اسمارتین انجام بدی جناب؟ اگه این‌طوره ما خیلی هم خوشحال می‌شیم. فرم پایینی رو پر کن و برامون بفرست تا مذاکرات به‌شدت جدیمون رو با هم شروع کنیم.