در زمان های بسیار دور، فردی به نام اردشیر در شهری‌وسیع زندگی می کرد. او استاد‌آهنگری دربار‌کشور بود و هر روز به کمک شاگردانش ابزار و وسایل جنگی را مانند شمشیر و سپر، به تعداد انبوه تولید می کرد.

اردشیر همیشه با حسرت و افسوس به پادشاه نگاه می کرد و آرزو داشت که روزی به جایگاه او برسد؛ اینگونه دیگر نیاز نبود از صبح‌زود سخت کار کند تا پول دربیاورد و به لطف مقام‌بالایی که داشت، همواره مورد عزت و احترام دیگران قرار می گرفت.

اردشیر با خودش تصمیم می‌گیرد که اندک‌اندک به پادشاه نزدیک و با او صمیمی شود تا بتواند اتاقی در قصر بگیرد؛ او این کار را به خوبی انجام می‌دهد و وارد مرحله دوم نقشه اش می‌شود. او در یک شب‌زمستانی که همه حاضران قصر خواب بودند، خیلی آهسته و با احتیاط وارد اتاق‌پادشاه می‌شود و با مُهرمخصوص او کاغذی را که خودش از قبل آماده کرده بود، مهر می کند.

در آن کاغذ نوشته شده بود:

«من به عنوان پادشاه کشور قصد دارم در این نامه ولیعهدم را به شما معرفی کنم؛ چون فرزندی ندارم، اردشیر را به عنوان ولیعهد خود انتخاب می کنم. دلیل این اقدام من این است که به بیماری‌سختی مبتلا شده‌ام و بزودی از میانتان خواهم رفت. از شما می‌خواهم که به اردشیر احترام بگذارید».

پس از این که عزاداری‌مردم برای پادشاه قبلی تمام شد، مراسم تاج گذاری اردشیر برگزار می‌شود و دور تا دور او پر می شود از مردم بله قربان گو!

از فردای آن روز اردشیر فقط به فکر تفریح و سرگرمی بود و چون تجربه و توانایی اداره‌کشور را نداشت، زندگی برای مردم و حتی درباریان سخت شده بود. پس از چند ماه در کشور هرج‌ومرج به‌پا شد و هر روز مخالفان اردشیر بیشتر و بیشتر می‌شدند.

گذشت و گذشت تا اینکه اردشیر ناگزیر فرار کرد و به شهری بسیار دوری رفت تا دوباره مشغول به آهنگری شود. او تمام پولی را که همراهش آورده بود، صرف بنا کردن یک کارگاه‌آهنگری کرد؛ اما دیگر نمی‌توانست شمشیر های محکم و خوب درست کند و بسیاری از فوت و فن های آهنگری را فراموش کرده بود. روز ها گذشت و دیگر هیچ پولی برای اردشیر باقی نماند.

از قدیم گفته اند:

«کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد، راه رفتن خودش را هم فراموش کرد».

دوست اسمارتینی

  • اگه از این مطلب لذت بردی و یچیزی یاد گرفتی حتما حتما نظرت رو در موردش برای ما بنویس
  • پیشنهاد یا انتقادی داری؟ حتما برای ما توی نظرات بنویس
  • راستی یادت نره توی خبرنامه اسمارتین هم ثبت نام کنی و هر هفته ایمیلای باحال دریافت کنی (: