هرم های مصر یکی از بزرگترین و مهم ترین بنا های تاریخی است. همچنین راز های عجیبی در آن نهفته است. برای خواندن ادامه مطلب با ما همراه باشید.

بیشتر از ۱۳۰ هرم در مصر تا سال ۲۰۰۸ کشف شد. اهرام ها بیشتر آمرامگاه فرعون ها بودند.

نخستین هرم های ساخته شده در سقاره قرار دارند که قدیمی ترین آنها هرم جوزر است که مربوط به شاه جوزر از دودمان سوم است. نامدار ترین هرم های مصر مجموعه اهرام های جیره هستند که در شهر قاهره قرار دارند و از بزرگترین سازه ی انسانی به شمار می آید.

جیزه مکان سه اهرام بزرگ به نام های هرم خوفو، هرم خفرع و هرم منکورع است که بزرگ ترین آنها هرم خوفو است. در میان این سه هرم، خفرع سنگ آهنی خود را حفظ کرده است که در قله ی هرم قرار دارد. گورستان جیزه یکی از مهم ترین مکان های توریستی در مصر است که در جدول هفت عجایب جهان باستان است که تنها باقی مانده در این جدول گورستان جیزه است.

در دوره آغازین دودمانی مصر کسانی که از تمکن مالی برخوردار بودند در ساختمان های نیمکت شکلی به نام مصطبه به خاک سپرده می شدند. مصطبه ها پس از مدتی با تغییر شکل تبدیل به نوعی هرم شدند که به آن هرم پلکانی میگویند.

هرم یونس که در ساقارا قرار دارد دارای یک جاده هرمی شکل است که یکی از بهترین ها در نوع خود است. جوزر معروف ترین پادشاه مصر باستان در دوره ی دودمان سوم است. ایمهوتب وزیر جوزر در سده ی بیست و هفتم قبل از میلاد بود. ابو رواش مکان قرار گرفتن هرم جدفرع است.

در گذشته گمان می رفت که این هرم هیچ وقت کامل نشده است ولی امروزه باور بر این است که این هرم نه تنها کامل ساخته شده بوده بلکه به بزرگی هرم منکورع است. یکی از شانزده پادشاه مصر در ساقارا مدفون شده است. مقامات در طول دوره فرعونی خاکسپاری های به خصوصی انجام میدادند.

زاویة العریان که در میانه راه جیزه به ابو صیر قرار دارد در بر گیرنده دو هرم ناتمام پادشاهی میان است. گمان میرود سازنده شمالی سازه فرعون ساناخت باشد و سازه جنوبی منتسب به خبا، فرعون دودمان سوم و جانشین سخم خت است.

مهم ترین سوال درباره ی اهرام مصر این است که چگونه در آن زمان چیز به این بزرگی را ساخته اند؟ دانشمندان ادعا میکنند که وجود انسان های زیاد برای جا به جا کردن سنگ ها است ولی با این حال هنوز هم جای شک و تردید وجود دارد.

امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید.