منطقه ۵۱ یکی از مناطق پر رمز و راز در جهان است که شایعات زیادی درباره ی آن میکنند. در این مقاله به این منطقه پر رمز و راز خواهیم پرداخت. برای خواندن ادامه مطلب با ما همراه باشید.

گفته میشود هدف این پایگاه نظامی آزمایش سامانه های نوین پروازی فوق سری است. ورود یا نزدیک شدن به این منطقه ممنوع می باشد. با وجود این که حادثه سقوط بشقاب پرنده ای در سال ۱۹۴۷ اتفاق افتاد ولی منطقه ۵۱ تا اواخر دهه ی هشتاد به شهرت زیادی دست نیافته بود.

منطقه ۵۱ به کمک حصار سر تا سری محافظت شده و محافظان مسلح دائما گشت زنی می کنند. به طور رسمی منطقه ۵۱ یک محدوده آموزشی و آزمایشی است. غیر نظامیان می توانند از در های جلو و عقب نزدیک آن منطقه شوند ولی هیچ وقت نمیتوانند وارد آن شوند.

هر یک از افرادی که به هر روشی برای ورود به این منطقه تلاش می کنند، باعث جریمه ی ۱۰۰۰ دلاری و شش ماه زندان است. همکاری میان انسان ها و بیگانگان همواره مورد تردید بوده است.

بسیاری از اتفاقاتی که روی کره ی زمین می افتد، سری و ما از آن ها بی خبریم. منطقه ۵۱ تونل هایی مخفی دارد که در نقشه نشان داده نشده است که به جا های دیگر راه دارد. بعضی ها گمان می کنند که در زیر زمین منطقه ۵۱ موجودات فرازمینی زندانی هستند. هواپیما های بدون سر نشین اولین بار در منطقه ۵۱ امتحان شده اند.

خبرگزاری BBC برای گزارشی به منطقه ۵۱ رفتند ولی نگهبانان آنجا اجازه ورود به آن منطقه را به آن ها ندادند. هنوز سوال این است که آیا واقعا فرازمینی ها در منطقه ۵۱ وجود دارند؟ آیا اگر وجود دارند به انسان ها کمک میکنند؟ ما هنوز نمیدانیم ولی این گمان میرود که در آینده ای نزدیک معلوم شود.

امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید.