بندبازی، کار آسونی نیست و اگه حواست به خودت نباشه، به راحتی پاتو یکم کج میزاریو کمی بعد کارت تمومه. پس بهتر نیست که وقتی میخوایم بند بازی کنیم، حواسمون به خودمون باشه و هوس ران طرفدارا نشیم؟

امروزه، انسان بر اساس لایک و فالوور ارزش گذاری میشه. اما آیا واقعا درسته؟ ارزش انسان به انسانیتش نیست؟ ارزش انسان به مفید بودنش نیست؟ شاید جواب به این سوالات دشوار باشه ولی اگه یکم منطقی فکر کنیم به نتیجه درست می رسیم.

تو زندگی که، ارزش انسان بر اساس فالوورش و لایکش مشخص میشه، بهتره که برای خودت بندبازی کنی. مردم اونموقع که روی بندی، فالوورت می شن، لایکت می کنن و… تا حدی که برات جون میدن ولی خدا نکنه از روی بند بیوفتی، همون مردم به خاک سیاه می شوننت.

اگه برای خودت بندبازی کنی، حتی اگه از روی بند هم افتادی یه پوسخندی روی لبت هست و میدونی که برای عشق و ارزش انسانی خودت اینکارارو کردی، نه برای انگلای اجتماعی!

اگه حواست به این مردم باشه و پشتیبانیشون بکنی، یه روزی با خودت میگی ای زندگی! ای کاش برای طرفدار اینکارارو نمی کردم، اون روزی که روی بند بودم منو می پرستیدن ولی حالا چی! بهم قاه قاه می خندند و منم باید زار زار گریه کنم.