اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ، شاید یکی از خاطره‌انگیزترین چیزهایی باشند که یک انیمه‌بین در ذهن خود دارد. اگرچه این اثر در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ میلادی ساخته شده و کمی از عصر امروز فاصله دارد، اما اوپنینگ و اندینگ های آن چه از لحاظ انیمیشن و چه از لحاظ موسیقی، واقعاً در سطح بالایی قرار دارند. دفترچه مرگ، مجموعاً دو اوپنینگ و سه اندینگ دارد که یکی از یکی، جذاب‌تر هستند و موسیقی‌های آنها، به معنای واقعی هیجان و اتمسفر دنیای این مجموعه را به شما القا می‌کنند. حالا در این قسمت از ملودیک، می‌خواهیم سری به موسیقی کامل تمام اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ بزنیم. با ما در اسمارتین همراه باشید.


پیش از گوش دادن به موسیقی اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ، سر زدن به دیگر مطالب مرتبط با این انیمه نیز خالی از لطف نیست:

معرفی و نقد و بررسی انیمه death note – بیاین از دفترچه مرگ براتون بگم!
دیالوگ برتر: بهترین دیالوگ های انیمه دفترچه مرگ – Death Note
والپیپردونی: بهترین والپیپر های انیمه دفترچه مرگ – Death Note
راهنما: تمام موسیقی‌ها برای سهولت شما در پیدا کردن موردعلاقه‌هایتان، با تیتربندی مربوط به فصل‌های مختلف انیمه دسته‌بندی شده‌اند. همچنین شما قابلیت دریافت هر کدام از آنها را دارید و می‌توانید همزمان با گوش دادن، متن انگلیسی‌شان را بخوانید.

موسیقی اوپنینگ و اندینگ های فصل اول

موسیقی تمام اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ - the WORLD
موسیقی تمام اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ – the WORLD

اوپنینگ اول فصل اول: آهنگ the WORLD

ساخته‌شده توسط گروه Nightmare در سال ۲۰۰۷
  • اوپنینگ اول انیمه دفترچه مرگ

In the spreading darkness I exchange a pledge for the revolution

An evil flower that sprouted from love

With everything that’ll happen after this

I can’t let anyone interfere with it

The fruit of the future told me

Of a town that had lost all reason

The present is distorted in blackness

Changing dreams into reality

Why? Am I a broken Messiah?

It’s an “ending” everyone desires

In the spreading darkness I exchange a pledge for the revolution

An evil flower that sprouted from love

With everything that’ll happen after this

I can’t let anyone interfere

Someday, I will show you

A sky shining with light

Why? Am I a broken Messiah?

It’s a “paradise” everyone’s dreamed of

In the spreading darkness I exchange a pledge for the revolution

An evil flower that sprouted from love

With everything that’ll happen after this

I can’t let anyone interfere

Someday, I will show you

A world shining with light

موسیقی تمام اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ - Alumina
موسیقی تمام اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ – Alumina

اندینگ اول فصل اول: آهنگ Alumina

ساخته‌شده توسط گروه Nightmare در سال ۲۰۰۷
  • اندینگ اول انیمه دفترچه مرگ

In the flowing time a momentary sparkle twinkles

I keep walking to engrave the world’s memories, a believer

I had a dream no one else had, I threw away everything I didn’t need

I can’t surrender the feelings I have kept in my heart

Even if I’m still between the real and ideal, and my feet have fallen victim to shackles

These overflowing impulses cannot be suppressed because my heart still strongly yearns

“Lies” “Fear” “Vanity” “Grief”, I’m not so weak as

To be seized by such negativity, I’m a trickster that doesn’t know solitude

I look up at the buildings that pierce the night sky, the stars and such in space invisible

“Will I be lost?” I wonder

The whole town overflowing with tainted people, I won’t be lured by such things

Because I want to see something grab my hand at the end of the road connected to tomorrow

My eyes close and I surface in a sea of consciousness

That’s when I obtain the ideals I’ve pictured

Merely receiving life in the world and withering away is just as stupid as dying

I must obtain what no one else can, the crystal called “oneself”

Piercing through simplicity will one day change to the truth

I want to continue believing in it. It’s just my faith, the absolute truth

In the flowing time a momentary sparkle twinkles

I keep walking to engrave the world’s memories, a believer

موسیقی تمام اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ - What's Up People
موسیقی تمام اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ – What’s Up People

اوپنینگ دوم فصل اول: آهنگ What’s Up People

ساخته‌شده توسط گروه Maximus The Hormone در سال ۲۰۰۷
  • اوپنینگ دوم انیمه دفترچه مرگ

You’re handy, handy, hurrah! Handy, handy, hurrah!

Handy, handy, hurrah! You human

You’re handy, handy, hurrah! Handy, handy, hurrah!

Handy, handy, hurrah! You human

Hey! Are you trembling with rage? Are you trembling with rage?

Are you trembling with rage? Human?!

Hey! Are you trembling with rage? Are you trembling with rage?

Are you trembling with rage? Human?!WHAT’S UP, filled with uneasiness

That crime can never vanish, ever

WHAT’S UP, filled with uneasiness (Who is down in the trap of resentment?)

WHAT’S UP, filled with uneasiness

That crime can never vanish, ever

WHAT’S UP, filled with uneasiness

Is your life boring? Is your life boring?

Is your life boring? Human?

Is your life boring? Is your life boring?

Is your life boring? Human?

Hey! Are you trembling with rage? Are you trembling with rage?

Are you trembling with rage? Human?!

Hey! Are you trembling with rage? Are you trembling with rage?

Are you trembling with rage? Human?!

WHAT’S UP, filled with uneasiness

That crime can never vanish, ever

WHAT’S UP, filled with uneasiness (Who is down in the trap of resentment?)

WHAT’S UP, filled with uneasiness

That crime can never vanish, ever

WHAT’S UP, filled with uneasiness

HEY HEY! Human paean, does love escaping make humans nervous?*

HEY HEY! Human paean, does love escaping make humans nervous?

HEY HEY! Human paean, does love escaping make humans nervous?

HEY HEY! Human paean, does love escaping make humans nervous?

HEY HEY! Human affiliate, HEY HEY! Nervous human**

HEY HEY! Human affiliate, You, eternally nervous human

Ah, Human!

Civilization falls into instability

There’s no salvation for the future White House

The whole world is in WARNING!!

With the whole shebang in changing in LIFE

You’re handy, handy, hurrah! Handy, handy, hurrah!

Handy, handy, hurrah! You human

You’re handy, handy, hurrah! Handy, handy, hurrah!

Handy, handy, hurrah! You human

Hey! Are you trembling with rage? Are you trembling with rage?

Are you trembling with rage? Human?!

Hey! Are you trembling with rage? Are you trembling with rage?

Are you trembling with rage? Human?!

WHAT’S UP, filled with uneasiness

That crime can never vanish, ever

WHAT’S UP, filled with uneasiness (Who is down in the trap of resentment?)

WHAT’S UP, filled with uneasiness

That crime can never vanish, ever

WHAT’S UP, filled with uneasiness

HEY HEY! Human paean, does love escaping make humans nervous?

HEY HEY! Human paean, does love escaping make humans nervous?

HEY HEY! Human paean, does love escaping make humans nervous?

HEY HEY! Human paean, does love escaping make humans nervous?

HEY HEY! Human affiliate, HEY HEY! Nervous human

HEY HEY! Human affiliate, You, eternally screaming natured human affiliate

Prejudiced, tricky human piece of shit, stand up and FIGHT me!

From the tusks of punishment

Kill your nature enemy

With the greed in the typical, near future

You can’t change the country

Let’s mock that dumbass nut case’s war theory

Let’s mock that dumbass nut case’s war theory

Let’s mock that dumbass nut case’s war theory

Let’s mock that dumbass nut case’s war theory

HEY HEY! Human SUCKER!! Ah, human, human FUCKER!!

HEY HEY! Human SUCKER!! Ah, human, human FUCKER!!

HEY HEY! Human SUCKER!! Ah, human, human FUCKER!!

HEY HEY! Human SUCKER!! Ah, human, human FUCKER!!

WHAT’S UP PEOPLE?!

WHAT’S UP PEOPLE?!

WHAT’S UP PEOPLE?!

WHAT’S UP PEOPLE?!

موسیقی تمام اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ - Zetsubou Billy
موسیقی تمام اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ – Zetsubou Billy

اندینگ دوم فصل اول: آهنگ Zetsubou Billy

ساخته‌شده توسط گروه Maximus The Hormone در سال ۲۰۰۷
  • اندینگ دوم انیمه دفترچه مرگ

This page of everlasting depression, fleeting tactics in those eyes

Without entreatment, an evil act tied to prison

Poisoned by a notebook, grasping onto fear from earthly desires

Incessantly drooling from the delusion of giant lies

Judgement, prattling on about generalizations of crime

Who would be able to do anything like break the deadlock?

A world of acquittal

words of sanction

Heating up, surely like “death pirates”

Compensating with games of law

Despair, the Billy, come on, morals

Come now, unstoppable Eraser rain

Despair, the Billy, come on, morals

Come now, unstoppable Eraser rain

Unstoppable Eraser rain

A crimson colored song of destruction, will it end?

How long has it been half made of noise?

Do you have “that” which was buried by society?

Who is the one to overwrite the filth of this world?

The earth is all astir in a chain of destruction

Master, obliteration, a suicide bombing of fate

A world of acquittal

Words of sanction

Heating up, surely like “death pirates”

Compensating with games of law

Despair, the Billy, come on, morals

Come now, unstoppable Eraser rain

Despair, the Billy, come on, morals

Come now, unstoppable Eraser rain

Unstoppable Eraser rain

Love, a battle of wits, tension, bending of the ego, a sadist

Fragments from the hammer of an evil mind, robbing one of life

Saturated with criminals, the urgent murder of a sinner

Verdict! “Human rights” “Scandals” “Hatred” bowels expanding, repentance

Snickering gods of death, why this repercussion?

The truth is, not all can know this misery

“KIRA” We are the “KIRA”

My name is “KIRA” Even your “KIRA”

Above us is the battle site of a dark funeral, truth, PEACE negotiations

Erroneous regret for many a long year, pity

Above us is the battle site of a dark funeral, truth, PEACE negotiations

Erroneous regret for many a long year, pity

Outbursts, troubled times, the pain of despair

Despair, the Billy, come on, morals

Come now, unstoppable Eraser rain

Despair, the Billy, come on, morals

Come now, unstoppable Eraser rain

Unstoppable Eraser rain

Dancin’ bloody hearts, love, that thunderous tone is life

Dancin’ bloody hearts, love, that thunderous tone is life

Unstoppable fate, chained race

موسیقی تمام اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ - Coda
موسیقی تمام اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ – Coda

اندینگ سوم فصل اول: آهنگ Coda

ساخته‌شده توسط Yoshihisa Hirano در سال ۲۰۰۷
  • اندینگ سوم انیمه دفترچه مرگ (بی‌کلام)
فکت: جالب است بدانید که آهنگ Coda، تنها در اندینگ قسمت آخر انیمه دفترچه مرگ استفاده شده است!

جمع‌بندی

امیدواریم که از گوش دادن به موسیقی اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ، لذت برده باشید و مورد استفادهٔ شما قرار گرفته باشند. قطعاً دفترچه مرگ یکی از مجموعه‌هایی است که نه‌تنها روایت، شخصیت‌ها و انیمهٔ ماندگاری دارد، بلکه موسیقی، اوپنینگ و اندینگ های آن نیز بسیار زیبا هستند و در آینده، تبدیل به آثاری خاطره‌انگیز خواهند شد.


دوست اسمارتینی!

  • نظرت دربارهٔ موسیقی اوپنینگ و اندینگ های انیمه دفترچه مرگ چیه؟
  • انیمه دفترچه مرگ رو تماشا کردی؟ نظرت درباره‌ش چیه؟
  • نظرت دربارۀ مجموعهٔ ملودیک اسمارتین چیه؟ اگه ایدهٔ جالبی توی ذهن داری به ما بگو تا اجراییش کنیم!
  • پیشنهاد یا انتقادی داری؟ حتماً برای ما توی نظرات بنویس؛ ما همشو می‌خونیم!
  • به نویسندگی علاقه داری و می‌خوای نوشتن توی حوزهٔ سرگرمی رو تجربه کنی؟ به بخش همکاری با ما برو و اطلاعاتت رو برای ما ارسال کن تا اگه همه‌چیز خوب پیش رفت، به تیم اسمارتین اضافه بشی!

بیشتر بخوانید:

دیالوگ برتر: بهترین دیالوگ های انیمیشن پاندای کونگ فو کار – Kung Fu Pandaسید متین فقهی
والپیپردونی: بهترین والپیپر های بیلی ایلیش – Billie Eilish – سید متین فقهی
ملودیک: آهنگ کامل تمام اوپنینگ و اندینگ های انیمه اتک آن تایتان – Attack on Titan – سید متین فقهی
دیالوگ برتر: بهترین دیالوگ های سری بازی اساسین کرید – Assassin’s Creed – سهیل کوهی اصفهانی
حمایت از صلح بین دنیاها

خواستی می‌تونی یه سری به تلگرام و یوتیوبمون بزنی.