برای بستن کلید ESC را فشار دهید

یارا خدادادی

به تفاوت ها احترام بگذاریم :)

معرفی کن!

اگر بخوای خودت رو معرفی کنی، چی می‌گی؟ اصلاً چیزی داری که بگی؟ چیزی دربارۀ خودت می‌دونی؟ به خودت فکر می‌کنی؟ امروز، همین الان، خودمون و…