برای بستن کلید ESC را فشار دهید

سیده سدنا موسوی

مردمان خوب پیوسته درحال افزودن بر توانشان هستند:)

نقاشی پیرمرد

می‌خواهم از اولین دیدارمان سخن بگویم. آن موقع‌ها تازه شروع کرده بودم به ‌تنهایی سفر کردن در کافه‌های شهر. دفتر کوچک و قلمم تنها چیزی و…

سرگذشت

روی برگ‌های پاییزی پا نهادم، قدم‌هایم دفنشان می‌کرد. در عیدی و عید دیدنی، زنده‌ بودند و نفس‌ها می‌کشیدند و می‌دادند و…