برای بستن کلید ESC را فشار دهید

Miya

!Smile faker, Dream maker

گسترش ویرانی!

– «زود باش بیا؛ بیا اینجا همه دارن می‌رن!» +«ولی… ولی نمی‌شه که همین‌جوری بذاریم و بریم.» – «نکنه می‌خوای اینجا بمونی؟!» مامان در حالی و…

مشورت با خدا بر سر تولدم!

همه برای رسیدن به لِنُم هیجان‌زده بودند. همه می‌خواستند زودتر آدم بودن را تجربه کنند؛ احساس کردن تک‌تک مولکول‌های هستی، جسمانی بودن و…