برای بستن کلید ESC را فشار دهید

Miya

!Smile faker, Dream maker

گسترش ویرانی!

– «زود باش بیا؛ بیا اینجا همه دارن می‌رن!» +«ولی… ولی نمی‌شه که همین‌جوری بذاریم و بریم.» – «نکنه می‌خوای اینجا بمونی؟!» مامان در حالی و…