برای بستن کلید ESC را فشار دهید

مارال عباسی

من آدمش نیستم…

من آدم نصف شب اس ام اس عاشقانه فرستادن نیستم…من اصلا آدم اس ام اس دادن نیستم… چه رسد به نصف شب و از نوع مهربانانه اش…نصف شب که همه بیکارند و…

دیالوگ های ماندگار

داشتم اتاقم رو تمیز میکردم که دفترچه یادداشتی که کلاس هشتم خریده بودمش ولی تا پارسال هم از استفاده میکردم و پیدا کردم که توش پر بود از جمله و…