برای بستن کلید ESC را فشار دهید

ماهی

دور نیست…

شکیبا بعد از مدت‌ها رویاپردازی با عالم و آدم و درگیری با خودش، از جملۀ «می‌خوام چکاره بشم؟ معنای زندگی چیه؟» و رها کردن کارهایش در اوج و…