برای بستن کلید ESC را فشار دهید

مطالب ارسالی

مطالب ارسالی شما! (:

سیگار – قسمت دوم

ناگهان نوری از جهتی به چشمم خورد، به آن طرف چرخیدم و بسوی آن حرکت کردم. آینه‌ای بود که نور خورشید را بازتاب می‌کرد. به سمت خورشید برگشتم. خورشیدش و…

سیگار – قسمت اول

پیف… اه‌… آقا میشه یک ذره بری اونور؟ اینجا مکان عمومیه‌ها! مگه ارثه باباته؟ کاری نمی‌شد کرد. نه می‌توانستم مجبورش کنم و نه حرف حساب حالیش می‌شد و…