برای بستن کلید ESC را فشار دهید

حباب

دیوانگی هم عالمی دارد!