برای بستن کلید ESC را فشار دهید

امیر بامدادی تنها

پسری که دنبال علم میگرده،هر جا علم باشه، امیر هم هست???????