زبان عربی یکی ازپرکاربرد ترین زبان های دنیای ماست که به عنوان دومین زبان بین المللی دنیا شناخته می شود. همچنین کتاب الهی مسلمانان به همین زبان ، نازل شده است. به همین دلیل ما در اسمارتین، تصمیم به ساخت مجموعه ای از آموزش های این زبان گرفتیم. برای بهره گیری از این آموزش، با اسمار تین همراه باشید.

نوع آموزش این زبان در اسمارتین به سه بخش تقسیم می شود:

۱ – مکتب الکتابه (دفتر نوشتاری): دراین دفتر نوشتن به زبان عربی را تمرین میکنیم.

۲ – مکتب القرائه (دفتر خوانداری): دراین دفتر خواندن متن های عربی ومکالمه باد دیگران، به شما می آموزیم.

۳ – مکتب الامتحانات (دفتر امتحانات): دراین دفتر به سوالات امتحانی پاسخ می دهیم و خود را با آموخته های هر درس می سنجیم.(در آخر هر فصل از این دفتر استفاده می کنیم)

حالا برویم سراغ اولین قسمت از یادداشت های عربی:

برای شروع آموزش هر زبان ابتدا حروف الفبای را می آموزیم، بنابراین زبان عربی هم از این قاعده پیروی می کند. حالا برویم سراغ الفبای عربی که باید در دفتر نوشتاری و خوانداری یادداشت کنید:

أ (الف)، ب (با)، ت (تا)، ث (ثا)، ج (جیم)، ح (حا)، خ (خا)، د (دال)، ذ (ذال)، ر (را)، ز (زا)، س (سین)، ش (شین)، ص (صاد)، ض (ضاد)، ط (طا)، ظ (ظا)، ع (عین)، غ (غین)، ف (فا)، ق (قاف)، ک (کاف)، ل (لام)، م (میم)، ن (نون)، ه (ها)، و (واو)، ی (یا)

حالا که نوشتن حروف الفبای عربی را آموختید، برای خواندن آن ها، ویدیو زیر را تماشا و به دقت به آن گوش دهید:

تماشا در آپارات اسمارتین

حالا برویم سراغ تکالیف:

برای تکالیف امروز، در دفتر نوشتاری از هر حرف، یک خط می نویسیم و به همین صورت، حروف موجود در ویدیو را در دفتر خوانداری می نویسیم و با توجه به ویدیو، تلفظ حروف را کار کرده و حروف را حفظ می کنیم.(توجه داشته باشید که در صورت یادگیری نادرست، این مطلب را دوباره مطالعه کنید)

امیدواریم از این مطلب، به اندازه کافی بهره و لذت برده باشید. اسمارتین را دنبال کنید و به دیگران معرفی کنید و نظرات و انتقادات خود را با ما به اشتراک بگذارید. ما را فراموش نکنید و منتظر مطالب جدید و بهتر باشید.

نویسنده: علی فریور یگانه

مرتبط با همین موضوع:

    منبع: اسمارتین