اسمارتین در نظر داشت بخشی را به نام یادداشت های انگلیسی اسمارتین به مطالب آموزش خود اضافه کند که در آن بتواند به شما کاربران عزیز زبان انگلیسی که پرکاربرد ترین و رایج ترین زبان دنیا است، آشنا کند. شاید بیشتر شما کاربران عزیز کلاس آموزش انگلیسی رفته باشید و با پرکاربرد ترین زبان دنیا آشنا باشید ولی شاید بسیاری از کاربران دیگر، در سطح مبتدی آشنا باشند و برای شما ها که آشنایی دارید، شاید یک دوره درس های قبلی هم بد نباشد، غیر از این است؟ شما با چند دفتر انگلیسی و یک مداد و خودکار می توانید این کار را انجام دهید.

نوع و روش آموزش این زبان در اسمارتین به سه بخش تقسیم می شود:

۱-Note Book writing (دفتر نوشتن): در این دفتر نوشتن به زبان انگلیسی را می آموزیم تا در نوشتن اسم خود و اجسام مختلف قوی بشوید.

۲- Note Book Reading (دفتر خواندن): در این دفتر به شما خواندن یک مطلب یا یک روزنامه و کتاب به زبان انگلیسی با معنا و تلفظ را می آموزیم.

۳- Note Book Test (دفتر امتحان): در این دفتر شما را امتحان می کنیم تا مطمئن شوید که درس های این هفته را آموخته اید و اگر نیاموخته اید دوباره آموزش را دوره کنید.

حالا بروی سراغ اولین یادداشت های انگلیسی اسمارتین:

در اولین قسمت از یادداشت های انگلیسی اسمارتین مهم ترین و اولین مهارت هر زبان آموز انگلیسی یعنی الفبای انگلیسی را برای شما می گوییم. (قابل توجه است که در این قسمت بخش Speaking (صحبت کردن) و  Reading (خواندن) را نخواهیم داشت زیرا می خواهیم الفبا را آموزش دهیم.)

ابتدا بیایید English alphabet (الفبای انگلیسی) را به صورت Capital Letter (حرف بزرگ) و Small Letter (حرف کوچک) با هم مرور کنیم.

A a – B b – C c – D d – E e – F f – G g – H h – I i – J j – K k – L l – M m – N n – O o – P p – Q q – R r – S s – T t – U u – V v – W w – X x – Y y – Z z

خب حالا که English alphabet (الفبای انگلیسی) را به صورت Capital Letter (حرف بزرگ) Small Letter (حرف کوچک) با هم مرور کردیم برویم سراغ  Home works (تکالیف) اولین یادداشت های انگلیسی اسمارتین:

شما باید در تکالیف این هفته با دفتر انگلیسی نوشتن(Note Book writing) و خودکار یا مداد خود که طبق آموزش باید آماده کرده باشید می روید و English alphabet (الفبای انگلیسی) را به صورت Capital Letter (حرف بزرگ) Small Letter (حرف کوچک) همانطور که ما در مطلب با هم در مطلب مرور کردیم از هر حرف یک صفحه می نویسید و بعد از آن باید English alphabet (الفبای انگلیسی) را آموخته باشید و بتوانید آن ها را بنویسید و بخوانید و اگر نتوانستید حتی یکی از این کا ها را انجام دهید، باید باز هم آموزش را بخوانید و آن را مرور کنید.

ممنون از شما که در اولین قسمت از یادداشت های انگلیسی اسمارتین با ما همراه بودید. امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید. اسمارتین را به دیگران هم معرفی کنید. نظرات، پیشنهاد و انتقادات خود را درباره ی اولین قسمت از یادداشت های انگلیسی اسمارتین با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: اسمارتین