امروز می خواهیم دومین قسمت از معما های اسمارتین را با هم بخوانیم و فردا به آن پاسخ دهیم. معمای امروز در پنج برادر است. برای خواندن این مطلب، با اسمارتین هراه باشید.

معمای پنج برادر

پنج برادر در یک خانه زندگی می کنند و هر کدام درحال انجام فعالیتی هستند. یکی از آن ها ظرف ها را می شوید، یکی از آن ها در حال درست کردن پاپ کرن، یکی از آن ها در حال شطرنج بازی کردن و یکی از آن ها به سوپر مارکت محله برای خرید روزانه ی خانه رفته است.

سوال: پنجمین برادر چه می کند؟

پاسخ معما : اعلام شد!

شطرنج بازی می کند، زیرا شطرنج بازی یک نفره نیست.

نویسنده: علی فریور یگانه

مرتبط با همین موضوع:

    منبع: اسمارتین