خاطره نامه مطلبی است که اسمارتین در نظر داشت چیزی با این نام افتتاح کند. اکنون اسمارتین این قسمت را افتتاح کرده است و در این مطلب به اولین قسمت آن می پردازیم.

در خاطره نامه اتفاقات جالب یا مهم را که برای ما اتفاق می افتد را با شما به اشتراک می گذاریم که ممکن شود لذتی که ما از این اتفاق برده ایم، شما هم از آن لذت سهمی داشته باشید. برای خواندن اولین قسمت خاطره نامه  اسمارتین، با ما همراه باشید.

امیدوارم که از اولین خاطره نامه اسمارتین لذت برده باشید و توانسته باشیم لذتی که خودمان از این خاطره برده ایم شما هم برده باشید. شما کودکان و نوجوانان بدانید که دوستی را از دست ندهید، زیرا یکی از پله های موفقیت شما ایده هایی است که از اجتماع و دوستانتان می گیرید و یاد می گیرید که انسان خوبی باشید و تنبلی درونتان (که در تمام انسان ها وجود دارد) که شما را از پیشرفت باز می دارد از بین ببرید.