در این قسمت از انشاء های اسمارتین می خواهیم یکی از زیباترین انشاء های گفته شده در کتاب ادبیات هفتم (اول متوسطه) که توسط مؤلفان کتاب نوشته شده را، برایتان بگوییم. برای خواندن این انشاء زیبا ، پیشنهاد می کنم بعد از خواندن این انشاء بسیار به مطلبی که می رساند فکر کنید. با اسمارتین همراه باشید.

موضوع: مدرسۀ سال

سال برای هر کس یک معنا دارد. سال برای من مثل یک روز درسی در مدرسه است. یک روز درسی که چهار زنگ و چهار معلم دارد.
زنگ اول خانم بهار با چادری گُل گُلی و پیراهنی سبز و روسری قرمز، به کلاس می آید. خانم بهار حرف های تازه ای می زند. روی تختۀ طبیعت، نقاشی می کشد. به هر شاگردی که وارد کلاس می شود، گل تعارف می کند. با گنجشکان آواز می خواند، با درختان کف می زند. با رودخانه همراهی می کند. کلاس خانم بهار، اصلاً  کلاس خشکي نیست.

زنگ دوم، آقای تابستان، کلاس را با لحنی گرم شروع می کند. او مرد بسیار خون گرمی است. زبان شیرینی دارد وبا همه گرم می گیرد. آقای تابستان، موقع درس دادن، شوخی های خوشمزه ای می کند و بچه ها را حسابی می خنداند. آقای تابستان خیلی هم مهربان است و بچه ها را در سایۀ خود پناه می دهد و میوه هایش را به آنها، می بخشد. خلاصه، طعم درس های آقای تابستان تا مدت ها زیر زبان ما می ماند.

 زنگ سوم، زنگ شعر است. آقای پاییز که خودش شاعر است با کوله باری از شعر و خاطره به کلاس می آید.البته او یک نقاش هم هست. خودش برای شعر هایش نقاشی می کشد. تمام رنگ هایی که او در نقاشی هایش به کار می گیرد، شاعرانه هستند. رنگ سرخ، زرد، قهوه ای، نارنجی، طلایی و … . پاییز، معلمی خوب و دوست داشتنی است.

زنگ آخر، خانم زمستان به کلاس می آید و جای آقای پاییز را می گیرد. تابلوی زرد پاییز را پاک وبا گچ سفید، همه جا را سفیدپوش می کند. اگر چه، زنگ آخر است وبچه ها خسته اند و بعضی هم احساس خواب آلودگی دارند؛ اما خانم زمستان آن قدر قشنگ درس می دهد که بچه ها خستگی و خواب را از یاد می برند و با خانم زمستان، هم بازی می شوند. درس ها و مشق های خانم زمستان سرد و سنگین است؛ اما نوید بخش بهاری سرسبز است و بچه ها را در سختي ها پرورش مي دهد.

زنگ آخر که می خورد، مدرسۀ سال، در سکوتي نشاط انگیز به انتظار مي نشیند. خانم بهار آرام آرام از راه مي رسد، کلاس را تحویل مي گیرد و همه چیز دوباره شروع می شود، این مدرسه، هیچ گاه تعطیلي ندارد. نویسنده: مؤلفان کتاب ادبیات اول متوسطه (کلاس هفتم).

امیدواریم از سومین شماره ی انشاء های اسمارتین لذت برده باشید و توانسته باشیم ذره ای از لذتی که خودمان از این انشاء برده ایم، به شما هم داده باشیم. اسمارتین را به دیگران هم معرفی کنید و ما را دنبال کنید.

منبع: کتاب ادبیات هفتم (اول متوسطه)