در این قسمت از انشاء های اسمارتین می خواهیم به انشایی در رابطه با اسرار شب بپردازیم. در این انشاء خواهید فهمید که چقدر جهان ما زیباست که پروردگار دانا آن را به گونه ای آفریده است که حتی در شب هم می توانید از سکوت جهان لذت برده و به راز و نیاز با خدا بپردازیم. برای خواندن این انشاء، با اسمارتین همراه باشید.

موضوع: اسرار شب

وقتی که خورشید نرم نرمک به خواب می رود، از شب بخیر گفتن او دلتنگ می شوم و این زمان نشانه ای است برای شروع تاریکی. شب، پدیده ی جاودانی جهان ما است که پدیده ای بسیار اسرار آمیز که چشم انسان را به خود خیره می کند.

در قرآن کریم، تاریکی شب بستری برای آرامش به شمار می رود و این رازی است که در روشنایی روز ، به راحتی به دست نمی آید؛ دانشمندان که از مدت ها پیش مطالعاتی در این موارد داشته اند، این مسئله را تائید می نمایند.

برای افراد با ایمان، عبادت در دل تاریکی شب بسیار زیبا و لذت بخش است و به روح و روان آن ها، آ رامش می دهد. برای همین است که آن ها به عبادت و راز و نیاز با پروردگار، می پردازند. بنابراین باید شب را از پر راز و رمز ترین زمان ها و الطاف خداوند دانست و بار ها و بارها، او را شکر نمود.

نویسنده: علی فریور یگانه

امیدوارم که از قسمت چهارم انشاء های اسمارتین لذت برده باشید. ما را دنبال کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما به اشتراک بگذارید و خواهشمندیم که اگر از مطالب ما لذت می برید، اسمارتین را به دیگران معرفی کنید تا دیگران هم از این مطالب لذت ببرند.

مرتبط با همین موضوع:

    منبع: اسمارتین